Ładowanie...

Laboratorium Fotografii Profesjonalnej

Przejdź do treści
Slider

Dokument informacyjny RODO

Chcąc spełnić ciążący na mnie obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO, muszę poinformować Cię o tym, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kamil Okólski Laboratorium Fotografii Profesjonalnej, 01-503 Warszawa, al. Aleja Wojska Polskiego, nr 37, lok. 40, NIP: 5252608755, zwany dalej „Firmą”.

Osobą upoważnioną do odpowiedzenia na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Firmie jest Kamil Okólski. Możesz się z nim skontaktować pod adresem e-mailowym ndm@lpfoto.pl, waw@lpfoto.pl lub pod numerem telefonu 500 018 393.

Udostępnione mi w formularzu dane osobowe będę przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania oraz przygotowania dla Ciebie bezpłatnej wyceny moich usług.

Pozyskane dane przechowuję maksymalnie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowałeś się ze mną.

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie Administratorowi lub upoważnionym pracownikom Firmy, a także administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na jej rzecz usługi informatyczne.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będzie przeprowadzane profilowanie, tj. nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.